Türkiye toplumu, tarihsel süreçte içinde bulunduğu konum dolayısıyla birçok mezhebi ve kültürü içinde bulunduran; farklı kültürden ve inanıştan insanların da kendi gazete ve dergilerini çıkardığı örnek bir toplumdur. Bu nedenle, ana akım basın yayın organları tarafından hazırlanan gazete, dergi veya televizyon yayınlarının yanı sıra; azınlıkların da çıkardığı ve daha çok kendi toplumlarına, gelenek ve göreneklerine, dillerine, inançlarına ve günlük yaşayışlarına hitap eden gazetelerin varlığından da söz edilebilir. Azınlık gazeteleri denilince, son yıllarda akla ilk gelen gazete Ermeni vatandaşların daha çok ilgi gösterdiği ve sahiplendiği Agos Gazetesi’dir. Bu gazetenin en çok okunan ve takdir edilen yazarı Hrant Dink , 2007 yılında elim bir suikaste kurban gidince, gazetenin tanınırlığı ve popüleritesi artmıştır, eski yazıları daha çok okunur hale gelmiştir. Peki Türkiye’de güncel olarak çıkan ve daha çok azınlık vatandaşlara hitap ettiği düşünülen gazete ve dergiler nelerdir? Türkiye’de azınlık gazetelerinin içeriği nasıl hazırlanıyor?

 

Türkiye’de Güncel Olarak Basılan Azınlık Gazeteleri

  • AGOS Gazetesi: Türkiye’de yaşayan Ermenilerin çokça takip ettiği, yaşama, kültüre ve insani değerlere dair Türkçe olarak yayımlanan gazetedir. Agos sözcüğü, Ermenice’de fidan dikmek için açılan çukur anlamına gelir.
  • Apoveymatini Gazetesi: Türkiye’de yaşayan Rumlara daha çok hitap eden, Rumların kendi kültür ve yaşayış tarzlarına yönelik olarak çıkan gazetedir. Çok eski bir gazete olan Apoveymatini’nin kökenleri cumhuriyetin kuruluş dönemine kadar gider.
  • Şalom Gazetesi: Türkiye’de yaşayan Musevilerin sıklıkla takip ettiği, kökenleri çok eskiye dayanan, haftada bir çıkan kültür ve siyaset gazetesidir. İçinde, Musevi vatandaşların iş bulabilmesini kolaylaştıran ilan sayfaları da mevcuttur.
  • Nor Marmara: Türkiye’de Ermeni vatandaşların daha fazla rağbet gösterdiği, günlük olarak çıkan Ermenice gazetedir. İçinde ekonomi, kültür, siyaset ve felsefe yazıları bulunur. Pazar günleri hariç haftanın her günü basılır, cuma günleri okuyucularına Türkçe ek sunulur. Sadece 4 sayfadan oluşan bu gazetenin kökenleri 1940’lı yıllara dayanmaktadır. Halen Ermeni vatandaşlar tarafından desteklenmekte ve okunmaktadır.
  • Evrensel Gazetesi: Türkiye’de daha çok Kürt vatandaşlar tarafından takip edilen, günlük olarak Türkçe dilinde yayımlanan gazetedir. İçerisinde ekonomi, siyaset, dış politika, bölgesel sorunlar, beşeri ve coğrafi stratejiler ile kültürel konuları barındıran zengin bir içerik sunar. Türkiye’nin tamamına seslenmesine ve ülkenin tamamından temin edilebilmesine rağmen, doğu ve güneydoğu illerinde daha fazla ilgi görmektedir.