Türkiye’de yazılı ve görsel basın alanında çalışan birçok gazeteci, haber spikeri, haber müdürleri, haber editörleri, makale yazarları ve uzman araştırmacılar uluslar arası habercilik ve gazetecilik standartlarına bağlı kalmaya çalışarak, okurlara ve izleyicilere her gün binlerce içerik üretmektedir. Bunları yaparken de içinde bulundukları toplumun sosyal ve ekonomik değerli ile kültürel bağlılıklarına saygı gösterirken, olabildiğince gerçeği objektif bir bakış açısıyla gözler önüne sermeye çalışırlar. Peki Türkiye’de gazetecilik, basın yayın ve habercilik alanlarından çalışan insanların, gazetecilik üzerinden dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Özellikle Türkiye’de gazetecilerin ve habercilerin uyduğu ilkeler nelerdir?

Güncel Olarak Türkiye’de Uygulanan ve Özen Gösterilen Gazetecilik ve Habercilik İlkeleri

  • Gazetecilerin ve habercilerin yerine getirmesi gereken ilk ilke gerçekte yaşanan olayları nesnel bir biçimde ve herhangi bir sansür ögesine yer vermeden, okurlara ve izleyicilere iletmektir. Tarafsızlık ve doğruluk ilkesi bu noktada öne çıkar.
  • Gazeteciler ve basın yayın alanında çalışan insanlar, uluslar arası demokratik değerler ve insan hakları ile herhangi bir şekilde çelişen ya da çakışan haberler yapamazlar.
  • Gazeteciler, haber niteliği taşıyan olayların ve gelişmelerin topluma yansıması hususunda özen gösterirler. Haber niteliği taşıyamayan, toplumun geri kalanının yayınlanan içerikten herhangi bir fayda sağlayamayacağı ya da bir şey öğrenemeyeceği durumlarda, haber yapılmaz.
  • Haberin özü ve gerçekliği, habere dair yorum ve görüşlerden ayrı tutularak okuyuculara veya seyircilere sunulur. Burada amaç, gazetecinin kendi yorumunu topluma anlatması değil, insanların her birinin haberi dinledikten veya okuduktan sonra yorum yapabilecek hale gelmesidir.
  • Gazeteciler, herhangi bir şekilde şiddeti haklı gösteren veya toplumdaki bireylerin birbirine uyguladığı şiddeti meşrulaştıran haberler yapamazlar. Benzer şekilde, habercilikte ve gazetecilikte, şiddetin kışkırtılması veya özendirilmesi söz konusu olamaz.
  • Gazeteciler ve medya çalışanları, toplum içinde nefret ve ayrıştırıcılığı körükleyen, düşmanlığa davet çıkaran veya nefret söylemleri içeren yayınlar yapamazlar. Herhangi bir kişiyi veya kurumu, olumsuz bir şekilde hedef gösteremezler.
  • Gazeteciler ve medya çalışanları, herhangi bir ırkı, mezhebi, etnik kökeni, cinsel yönelimi, dini veya dili aşağılayıcı veya küçük düşürücü türden haber yapamazlar.
  • Gazeteciler, başka haber ajanslarından temin ettikleri haberlere dair kaynak göstermek zorundadırlar. Benzer şekilde, izleyicilere ve okurlara sundukları haberlerin doğruluğu da kendi içlerinde teyit etmek yükümlülükleri vardır.

Türkiye’de güncel olarak uyulan gazetecilik ilkeleri kısaca bu şekilde sıralanabilir.