Türkiye’de yaşayan okurların gün içerisinde gerek basılmış olarak gerekse de internet platformları üzerinden birçok gazeteyi okuduğu ve takip ettiği

biliniyor. Toplu taşımada veya işe giderken birçok insanın sabah gazetelerini özenle okuduğu bilinen Türkiye’de, gazete okurları en çok hangi tür habercilikten hoşlanıyor? Türkiye’deki mevcut ekonomik ve siyasi durum göz önünde bulundurulduğunda, gazeteciliğin hangi türleri Türkiye’de aktif olarak ilgi görmekte? Türkiye’deki okurların en çok dikkatini çeken ve desteğini toplamayı başaran gazetecilik çeşitleri nelerdir? Bu soruların yanıtları aşağıda kısaca listelenmiş durumda:

  • Kitle Gazeteciliği: Ana akım medya organlarının çıkardığı gazetelerin genel olarak kullandığı gazetecilik üslubudur. Toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren ve yurdun her bölgesinden haberler derlenerek okuyuculara aktarılır. Ekonomi ve politika alanlarında uç noktalara eğilim yoktur, vatandaşlara günlük havadisler aktarılır.
  • Araştırmacı Gazetecilik: Toplumun belirli bir kesimini fazlasıyla ilgilendiren ve insanların bir kısmının bundan rahatsız olduğu bilinen bir konu hakkında, derinlemesine araştırma yapılarak ortaya konan habercilik anlayışıdır. Gerektiğinde resmi makamlardan evrak ve belge isteme, tanık ve olayın içindeki kişilerle mülakat yapma, yaşanan olaylar zincirini takip ederek daha derin bağlantıları ortaya çıkarmak adına iz sürme gibi yöntemler izlenir. Kitle gazeteciliğine göre daha fazla zaman ister.
  • Magazin Gazeteciliği: Radyo, televizyon, tiyatro, sinema, heykel sanatları, sahne sanatları ve görsel sanatlar konusunda ortaya koyduğu işler ile toplumun büyük bir bölümünün beğenisini kazanmış insanların hayatlarına ve yeni projelerine dair, toplumun geri kalanını bilgilendirmeyi amaçlayan gazetecilik türüdür. Kendine göre tanınmış ve ün yapmış insanların, toplumun diğer bireyleri üzerindeki etkisi pekiştirilir.
  • İdeolojik Gazetecilik: Belirli bir ekonomik veya politik düşünceyi merkeze alarak, toplumun geri kalanına ülkede gözlemlenen bir olay, durum veya gelişme anlatılır. Buradaki amaç genelde, örnek olarak gösterilen olay, durum ve gelişme üzerinden daha derin bir sorunsalın ortaya çıkarılması ve bireylere anlatılmasıdır.
  • Çevre Gazeteciliği: Ülkenin farklı yerlerinde gelişen ve doğaya dair olayların konu alındığı gazetecilik alanıdır. Genellikle, çevre koruma politikaları, çevreyi bozan veya doğaya zarar veren enerji politikaları, ortak doğa alanlarının kullanım koşullarına dair hakkaniyet ilkesi üzerinden ortaya çıkan tartışmalar, çevre gazeteciliğinin ana konuları arasında yer alır. Ormancılık, hayvancılık, hidroelektrik Santraller, yenilenebilir enerji üretimi gibi konular sıklıkla işlenir.