Türkiye’de her gün yaklaşık olarak bir milyon adetten fazla basılı gazete çıkmasına rağmen, Türkiye’deki vatandaşların Resmi Gazete’yi tanıma, bilme, okuma ve takip etme oranları oldukça düşük. İçeriği ve işlevi yönünden, aslında günlük hayatın bir parçası olması gereken Resmi Gazete, popülerlik açısından diğer gazetelerin oldukça arkasında kalıyor. Peki bunun sebebi ne olabilir? Resmi Gazete’nin Türkiye’de yaşayan vatandaşlar için nasıl bir önemi var? Günlük yaşantımızı etkileyen gelişmelerin sebepleri, bu gelişmelere dair düzenlemeler veya kamu kurum ve kuruluşlarındaki resmi düzenlemelerin okurları nasıl etkileyeceği, Resmi Gazete’nin içeriğinin yalnızca bir kısmı. Fakat Resmi Gazete henüz insanların hayatlarında vazgeçilmez bir öğe olabilmiş değil.

Türkiye’de Resmi Gazete’nin İçeriği: İçinde Ne Var? Ne Yazıyor?

Resmi Gazete, genel olarak Türkiye’de yaşayan vatandaşları resmi kararlara dair bilgilendirme amacı güden bir gazete türüdür. Aslında devletin yasal, resmi ve basılı iletişim aracı olduğu da söylenebilir. Resmi Gazete ile Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarına ulaştığını ve onları tam olarak bilgilendirdiğini var sayar. Hükumetin, meclisin, cumhurbaşkanının, başbakanın çıkarmaya yetkili olduğu yasa, kararname, genelge veya yönetmelik gibi resmi değeri olan kararların yayınlandığı gazetedir. Bu sayede vatandaşların Resmi Gazete’yi yayınlandığı her gün alarak bilgi sahibi oldukları kabul edilir. Günlük hayatımızı değiştiren yeni kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yasalar, yeni genelgeler ve yönetmelikler Resmi Gazete’nin içinde yer alır. Devlet, her bireyin Resmi Gazete’yi alarak, güncel gelişmeleri an be an takip etmesini bir ödev olarak görür.

Türkiye’de Resmi Gazete’nin Tarihi Geçmişi ve Önemi

Türkiye’de Resmi Gazete, vatandaşları devlete dair bilgilendirmeyi kendine amaç olarak edinmiş olduğu için, 7 Ekim 1920 tarihinde kurulmuştur ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren de çıkarılmaya başlanmıştır. Eski ismi Ceride-i Resmiye olarak bilinmektedir. Günümüzde ise TC Resmi Gazete isminde, yılda 354 gün basılır ve yaklaşık olarak 410 sayı ile okurlara sunulur. Şuan itibariyle, yayını ve içeriğinin düzenlenip halka ulaştırılması gibi yükümlülükler Başbakanlık ofisine bağlıdır. Resmi Gazete’nin bir örneği internette de yayımlanmaktadır.

Resmi Gazete Türkiye’de en çok yargı çalışanları, avukatlar, hakimler, savcılar ve resmi idareciler tarafından takip edilmektedir. Bunun sebebi ise, yargı ve adalet sistemindeki son değişiklik ve düzenlemelere yargı çalışanlarının her an hakim olması gerekliliğidir. Bu sebepledir ki, yargı ve adalet sistemi içinde çalışmayan insanlar, Resmi Gazete’ye çok az ilgi gösterirler.