Türkiye’de yerel gazetecilik, ana akım gazeteciliği ve ulusal basını beslemesi anlamında oldukça büyük bir role sahiptir. İlçemizde, kasabamızda, mahallemizde hatta köyümüzde olup biten olaylara dair, yerel bir bilinç yaratmak, insanların etraflarında yaşanan gelişmelere dair olumlu veya olumsuz tepki vermelerine destek olmak ve onları bilgilendirmek adına yerel gazeteciliğin büyük bir işlevi vardır. Ayrıca Türkiye’nin daha büyük nüfuslu şehirlerinde yaşayan insanların da, mesela Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Antalya’da, Adana’da, Mersin’de, Gaziantep’te, yurdun küçük nüfuslu bölgelerine dair haber almaları yerel gazetecilik sayesinde mümkün olabilmektedir. Yereldeki haberleri, büyük kentlere ve ülkenin tamamına ulaştırabilmesi açısından, yereldeki sosyal ve kültürel dinamiklere dair büyük şehirdeki insanları bilgilendirmesi açısından yerel gazetecilik hayati bir işleve sahiptir. Peki yerel gazetecilikte gözetilmesi gereken ilkeler nelerdir? Yerel gazetecilik nasıl yapılır? Yerel gazeteciliğin toplumsal yansımaları nelerdir?

Yerel Gazetecilik Nasıl Yapılır?

  • Yerel Gazetecilik; köy, kent, kasaba ve köy altı yerleşimlerinde insanların başına gelen, haber niteliği taşıyan, bu yerelliklerde yaşayan insanlar için önem taşıyan haberleri konu edinmelidir.
  • Yerel Gazetecilik; köy muhtarı, kaymakam, belediye başkanı, bölgenin ileri gelenleri ile esnaf ve zanaatkarları ile mülakat yapılarak da içerik oluşturabilir.
  • Yerel Gazetecilik; yerelde yaşanan sorunları ele alıp, çözüm önerilerini sunabilir. Bu sayede sadece eleştiri yönünden değil, değişim ve dönüşüm yönünden de yereldeki işleyişe fayda sağlayabilir.

Yerel Gazeteciliğin Temel İlkeleri Nelerdir?

Yerel Gazetecilikte uygulanan temel ilkeler, aslen gazeteciliğin ve tarafsız haberciliğin ilkelerine çok benzer. Yerel Gazetecilikteki tek fark, etki ve haber alanının daha kısıtlı ve daha özgün olmasıdır.

  • Yerel Gazetecilik; yaşanmış, gerçek ve doğruluğu deliller ile kanıtlanabilen haberleri tarafsız bir bakış açısıyla ve yalın bir dille ifade eder.
  • Yerel Gazetecilik; yerelde süregelen sosyal ve kültürel değerlere önem verip, bu değerleri ve inanışları parlatır. Bunu yaparken de toplumsal dayanışmayı arttırmayı, yereldeki vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlar.
  • Yerel Gazetecilik; insanların kişisel hayatlarına, yaşam tarzlarına ve kişisel bilgilerin gizliliğine önem verir, saygı duyar ve özen gösterir. Bu sebeple haber oluştururken, yereldeki diğer insanların da hazırlanan bu içerikten öğrenebileceği faydalı bir bilgi varsa, habere konu olan insanların ismini paylaşır. Aksi takdirde, kişiler ve aileler üzerinden haber yapmaz.